E-1332

MORISEIKI SL-35MC

MORISEIKI SL-35MC

-คอลโทรลFanuc 0TC
-หัวจับขนาด12นิ้ว พร้อมยันศูนย์
-ป้อมมีดขนาด 12 ป้อม
-พร้อมระบบมิลลิ่ง และแกนC
-ระยะแกนวิ่ง X  240 แกน Z 1,605 มม.
-ความเร็วรอบสูงสุด 35-3,500RPM.