E-1390

MORISEIKI SL-35

MORISEIKI SL-35

-คอลโทรล Fanuc 15TF
-หัวจับขนาด 300 มม. พร้อมยันศูนย์
-ป้อมมีดขนาด 10 ป้อม
-ระยะสวิงสูงสุด 600 มม.
-กลึงผ่านหน้าแท่นได้ 425 มม.
-ระยะแกนวิ่ง X :240 /Z: 855 มม.
-ความเร็วรอบสูงสุด 9-2,500 RPM.