E-1657

MORISEIKI SL-25MC

MORISEIKI SL-25MC

-คอลโทรลFanuc 15TF
-หัวจับขนาด8นิ้ว พร้อมยันศูนย์
-ป้อมมีดขนาด 12 ป้อม มีป้อมมิลลิ่ง
-ระยะแกนวิ่ง X และ Z  – 285 /500 มม.
-ความเร็วรอบสูงสุด 35-3500RPM.
-พร้อมทูลเซ็ทเตอร์
-พร้อมออฟชั่นชุดรับชิ้นงาน