E-0935

MORISEIKI SL-15MC

MORISEIKI SL-15MC

-คอลโทรลFanuc 0T
-หัวจับแบบคอเลต พร้อมยันศูนย์
-ป้อมมีดขนาด 12 ป้อม มีป้อมมิลลิ่ง
-ระยะแกนวิ่ง X และ Z  – 210 /400 มม.
-ความเร็วรอบสูงสุด 50-5000RPM.
-พร้อมหางส่งชิ้นงานขนาด3เมตร