E-1201

MORISEIKI SL-15M

MORISEIKI SL-15M

-คอลโทรลFanuc 16T
-หัวจับขนาด6นิ้ว พร้อมยันศูนย์
-ป้อมมีดขนาด 12 ป้อม
-ระยะแกนวิ่ง X และ Z  – 222 /560 มม.
-ความเร็วรอบสูงสุด 50-5000RPM.
-พร้อมออฟชั่นมิลลิ่ง