E-1711

MORISEIKI FRONTIER-L

MORISEIKI FRONTIER-L

-คอลโทรลFANUC 21 TB
-หัวจับ3จับขนาด 8นิ้วรูทะลุ
-พร้อมชุดยันศูนย์ยืดได้ยาว 315 มม.
-สปีดหัวหมุนสูงสุด3,500 ทีเกียร์สูง
-ป้อมมีดใส่ทูลได้ 12 ทูล
-พร้อมทูล setter