E-1701

MORISEIKI CL-25B

MORISEIKI CL-25B

-คอลโทรลFanuc 21TB
-หัวจับขนาด10นิ้ว
-ป้อมมีดขนาด 10 ป้อม
-ระยะแกนวิ่ง X และ Z  – 250 /500 มม.
-ความเร็วรอบสูงสุด 2,800 RPM
-พร้อมแท่นยันศูนย์
-พร้อมออฟชั่นทูลเซ็ทเตอร์