E-1444

MORISEIKI CL-20A

MORISEIKI CL-20A

-คอลโทรลFanuc 18T
-หัวจับขนาด 8นิ้ว
-ป้อมมีดขนาด 8 ป้อม
-วงสวิงงานใหญ่สุด 470 มม.
-กลึงชิ้นงานโตสุด 310 มม.
-ระยะแกนวิ่ง X และ Z  – 190 / 370 มม.
-ความเร็วรอบสูงสุด 3,500 RPM