E-0043

MORISEIKI AL-22

MORISEIKI AL-22

-คอลโทรลFANUC 15TF จอสี
-หัวจับไฮดรอดิก3จับขนาด 8นิ้วรูทะลุ
-พร้อมชุดยันศูนย์ยืดได้ยาว 315 มม.
-สปีดหัวหมุนสูงสุด3,500 ทีเกียร์สูง
-ป้อมมีดใส่ทูลได้ 12 ทูล
-พร้อมตัว ทูลอาย