E-1525

MAZAK ST28N-ATCMC

MAZAK ST28N-ATCMC

-คอลโทรล MAZAK TROL CAM T-32-3
-ขนาดหัวจับ 10 นิ้ว
-รูรอดเพลา 2.5 นิ้ว
-ระยะแกน X-268 / Z-1050 มม.
-มี16 ป้อมมีด มีมิลลิ่งฟังก์ชั่น
-พร้อมชุดทิ้งเศษเหล็ก
-พร้อมชุดยันศูนย์