E-1611

MAZAK SLANT TURN-35N/ATC

MAZAK SLANT TURN-35N/ATC

-คอลโทรล MAZAK TROL CAM T-32-3
-ขนาดหัวจับ 12 นิ้ว
-รูรอดเพลา 80 มม.
-ระยะแกน X-335 / Z-1,530 มม.
-มี16 ป้อมมีด มีมิลลิ่งฟังก์ชั่น
-ความเร็วหับจับ 4-2,200 RPM.
-พร้อมชุดทิ้งเศษเหล็ก
-พร้อมชุดยันศูนย์