E-0766

MAZAK SLANT TURN-30ATC

MAZAK SLANT TURN-30ATC

-คอลโทรล MAZAK TROL CAM T-3
-ขนาดหัวจับ 12 นิ้ว
-รูรอดเพลา3นิ้ว
-มี16 ป้อมมีด พร้อมทูลอาย
-พร้อมชุดทิ้งเศษเหล็ก
-ไม่มีชุดยันศูนย์