E-1401

MAZAK SLANT TURN-20ATC

MAZAK SLANT TURN-20ATC

-คอลโทรล MAZAK TROL CAM T-32-3
-ขนาดหัวจับ 8 นิ้ว
-รูรอดเพลา 2นิ้ว
-ระยะแกน X-268 / Z-535 มม.
-มี16 ป้อมมีด มีมิลลิ่งฟังก์ชั่น
-พร้อมชุดทิ้งเศษเหล็ก
-พร้อมชุดยันศูนย์