E-1408

MAZAK NEXUS-250

MAZAK NEXUS-250

-คอลโทรล FUSION-640
-หัวจับขนาด10นิ้ว รูในขนาด88มม.
-วงสวิงชิ้นงานใหญ่สุด 610 มม.
-พร้อมยันศูนย์รุ่นMT5
-ป้อมมีดขนาด 12 ป้อม
-ระยะแกนวิ่ง X-190 มม. และแกน Z -515 มม.
-ความเร็วรอบสูงสุด 35-4,000RPM.