E-0044

MAZAK M4 *1500 MM.

MAZAK M4 *1500 MM.

-คอลโทรล MAZAK TROL  CAM T32-2
-หัวจับแบบ 3 จับ 12 นิ้ว รูรอดเพลา 3 นิ้ว
-2 ป้อมมีดคู่ กลึงงานยาว 1500 มม.
-พร้อมสามขาประคองงาน และดึงขี้เหล็ก