E-1146

KURODA SURFACE GRINDER

KURODA SURFACE GRINDER

-ขนาดแม่เหล็ก 300*500 มม.
-ระบบเดินอัตโนม้ติ 2 แกนตั้งระยะได้
-มีชุดกรีดหินในตัว
-พร้อมถังน้ำครบชุด