E-1541

KOMATSU K2S700

KOMATSU K2S700

-เลื่อยสายพานแบบปรับองศาได้
-เลื่อยเหล็กกว้างถึง 700มม.
-ระบบไฟฟ้าขึ้นและลงเองอัตโนมัติ
-สามารถปรับองศาได้ตั้งแต่ 0-45องศา