E-1081

KIWA PMH-40

KIWA PMH-40

-คอลโทรล FANUC 21M
-ขนาดหน้าโต๊ะ 400 * 400 มม.
-ระยะแกนวิ่ง X Y Z- 600 / 458 /500 มม.
-พร้อมแกน B (0.001 MM.)
-ขนาด 32 ทูล BT40
-พร้อมชุด APC เปลื่ยนโต๊ะ 1ตัว
-ความเร็วรอบสูงสุด 8,000 RPM.