E-1173

KITAMURA MYCENTER-ZERO

KITAMURA MYCENTER-ZERO

-คอลโทรล Fanuc 0MC
-ขนาดหน้าโต๊ะ 610 * 315 มม.
-ระยะแกนวิ่ง X 305 * Y 250* Z 305มม.
-ความเร็วรอบสูงสุด 80-8,000 RPM.
-เปลื่ยนทูลจำนวน 16 ทูล BT30