E-1398

KITAMURA MY CENTER-0

KITAMURA MY CENTER-0

-คอลโทรล Fanuc 21iMB
-ขนาดหน้าโต๊ะ 610 * 315 มม.
-ระยะแกนวิ่ง X 305 * Y 204* Z 305มม.
-ความเร็วรอบสูงสุด 80-8,000 RPM.
-เปลื่ยนทูลจำนวน 16 ทูล BT30
-พร้อมระบบเปลื่ยนหน้าโต๊ะอัตโนมัติ