E-1403

IKEGAI TC-15

IKEGAI TC-15

-คอลโทรล FANUC 0TC
-ระยะการทำงาน X-280 / Z-320 มม.
-ขนาดหัวจับ6นิ้วแบบรูทะลุ
-พร้อมชุด tool setter
-ป้อมมีดขนาด 8 ป้อมมีด
-ความเร็วรอบสูงสุด 5,000 RPM.