E-0862

HORKOS HFN-SL30

HORKOS HFN-SL30

-คอลโทรล Fanuc 18MC
-ขนาดหน้าโต๊ะ 600 * 300 มม.
-ระยะแกนวิ่ง X 500 * Y 270* Z 250 มม.
-ความเร็วรอบสูงสุด10,000 RPM. BT30
-เปลื่ยนทูลจำนวน 12 ทูล
-พร้อมออฟชั่นโต๊ะหมุนทีละ90องศา