E-0448

HITACHI CB32FA

HITACHI CB32FA

-เลื่อยสายพานแบบปรับองศาได้
-เลื่อยเหล็กทรงกลมและสี่เหลี่ยมได้ขนาด300 มม.
-เลื่อยเหล็กทรงแบนได้กว้าง 350 มม.
-ระบบไฟฟ้าขึ้นและลงเองอัตโนมัติ