E-1315

HITACHI CB-32FB

HITACHI CB-32FB

-เลื่อยสายพานแบบปรับองศาได้
-เลื่อยเหล็กกว้างถึง 300 มม. สูง 300มม.
-ระบบไฟฟ้าขึ้นและลงเองอัตโนมัติ
-สามารถปรับองศาได้ตั้งแต่ 0-45องศา