E-0255

FUJIMURA MULTI CUTTING

FUJIMURA MULTI CUTTING

-เครื่องตัดเจาะอเนกประสงค์ขนาด50ตัน
-เจาะเหล็กหนา 16 มม. ขนาด โต25 มม.
-ตัดเหล็กฉากหนา 13มม.
-ตัดเพลากลมได้หลายขนาด
-ตัดเหล็กแผ่นหน้ากว้าง 300 มม.หนา 9มม.