E-1364

FANUC ALPHA T14i AL

FANUC ALPHA T14i AL

-คอลโทรล Fanuc 16iMB
-ขนาดหน้าโต๊ะ 850 * 410 มม.
-ระยะแกนวิ่ง X 700 * Y 400* Z 330 มม.
-ความเร็วรอบสูงสุด 8,0000 RPM. BT30
-เปลื่ยนทูลจำนวน 14 ทูล
-พร้อมROTARY แกนC ขนาด200 มม.