E-1007

DAITO ST-4565

DAITO ST-4565

-เลื่อยสายพานแบบปรับองศาได้
-เลื่อยเหล็กกว้างถึง 450 มม.
-ระบบไฟฟ้าขึ้นและลงเองอัตโนมัติ
-สามารถปรับองศาได้ตั้งแต่ 0-45 องศา
-พร้อมชุดกดงานด้านบน