E-1585

DAITO ST-3545

DAITO ST-3545

-เลื่อยสายพานแบบปรับองศาได้
-เลื่อยเหล็กกว้างถึง 350 มม.
-ระบบไฟฟ้าขึ้นและลงเองอัตโนมัติ
-สามารถปรับองศาได้ตั้งแต่ 0-45 องศา