E-1256

CHUBU KOKI LL-1500

CHUBU KOKI LL-1500

-หัวจับขนาด600 มม. รูรอดเพลาขนาด66 มม.
-สวิงผ่านหน้าแท่น 900 มม.
-กลึงผ่านแท่นโตสุด 435 มม.
-รอบความเร็ว 12- 550 RPM.
-กลึงงานยาวได้ 1,500 มม.
-ระบบเบรคไฟฟ้า