E-0037

CHUBU KOKI CB750

CHUBU KOKI CB750

-คอลโทรล FANUC 11 TF
-หัวจับแบบ 5 จับ ขนาด 14 นิ้ว รูใน 7 นิ้ว
-กลึงงานได้ยาว 1000 มม. 2ป้อมมีด
-พร้อมชุดดึงขี้เหล็ก
-สวิงงานได้ใหญ่ 750 มม.