E-0968

CHUBU KOKI CB-85

CHUBU KOKI CB-85

-คอลโทรล FANUC 15 TF
-หัวจับแบบ 3 จับ ขนาด 12 นิ้ว รูใน 3 นิ้ว
-กลึงงานได้ยาว 1,500 มม. 2ป้อมมีด
-สวิงงานได้ใหญ่ 900 มม.
-กลึงงานผ่านป้อมมีดได้ 550 มม.