E-1263

BLUE LINE AL-6A

BLUE LINE AL-6A

-หัวจับขนาด 14 นิ้ว รูรอดเพลา 65 มม.
-สวิงผ่านหน้าแท่น 770 มม.
-สวิงโดยไม่ผ่านคอม้า 520
-รอบความเร็ว 28 – 1,210 RPM.
-กลึงชิ้นงานใหญ่สุดผ่านหน้าแท่น 295 มม.
-กลึงงานยาวได้ 800 มม.