B-02

AMADA SR-2003

AMADA SR-2003

-ขนาดลูกกลิ้งทั้ง 3 ลูก 150 มม.
-ขนาดความหนาในการม้วน 3.2 มม.
-ขนาดหน้ากว้าง2,000มม.
-เปิดด้านข้างเอาชิ้นงานออกได้
-ลูกกลิ้งซ้ายขวาขึนลงอิสระ