E-1565

AMADA H-700

AMADA H-700

-เลื่อยเหล็กทรงกลมและสี่เหลี่ยมได้สูงขนาด 700 มม.
-เลื่อยเหล็กทรงแบนได้กว้าง 800 มม.
-ระบบไฟฟ้าขึ้นและลงเองอัตโนมัติ
-ระบบนาฬิกาจับเวลาการตัดงาน
-ระบบยกใบเลื่อยขึ้นแบบอัตโนมัติ
-ระบบส่งชิ้นงานเข้าออกแบบไฟฟ้า