E-1252

AMADA H-450HD

AMADA H-450HD

-เลื่อยสายพานแบบปรับองศาได้
-เลื่อยเหล็กทรงกลมและสี่เหลี่ยมได้ขนาด400 มม.
-เลื่อยเหล็กทรงแบนได้กว้าง 450 มม.
-ระบบไฟฟ้าขึ้นและลงเองอัตโนมัติ