E-0608

AMADA H-250D

AMADA H-250D

-เลื่อยสายพานแบบปรับองศาได้
-เลื่อยเหล็กทรงกลมและสี่เหลี่ยมได้ขนาด250 มม.
-เลื่อยเหล็กทรงแบนได้กว้าง 250 มม.
-ระบบไฟฟ้าขึ้นและลงเองอัตโนมัติ