E-1412

AMADA H-750 HD

AMADA H-750 HD

-เลื่อยสายพานแบบปรับองศาได้
-เลื่อยเหล็กกว้างถึง 750มม. สูง 550มม.
-ระบบไฟฟ้าขึ้นและลงเองอัตโนมัติ
-สามารถปรับองศาได้ตั้งแต่ 0-45องศา