E-0927

AIDA HYDRAULIC FORGING

AIDA HYDRAULIC FORGING

-เครื่องฟอรจ์เย็นแบบไฮดรอดิก
-ขนาดกำลัง 315 ตัน
-พร้อมชุดกุชชั่น
-สโตค 400 มม. ดายฮาย 610 มม.
-ขนาดหน้าโต๊ะ 500*600 มม.